کف سازی (کف کاذب) (مرضیه زارع- معماری-مدیریت پروژه و ساخت)

اشتراک گذاری

کف سازی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که پس از اتمام عملیات سفت کاری در ساختمان انجام میشود تا ساختمان را به حالت قابل سکونت درآورد.کف کاذب نام کالایی است که به قرینه سقف کاذب نام گذاری شده است و به کفی اطلاق می گردد که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه هایی به کف اصلی طبقات نصب شده است. دلیل به کارگیری آن عموما جهت پوشش حجم زیادی از کابلها و تاسیسات است که در بعضی از اماکن به کار میرود. کف کاذب در ابعاد مختلف عرضه می شود. از فضای حاصل بین کف اصلی و کف کاذب میتوان منصوبات مکانیکی و برقی از قبیل : لوله های آب سرد و گرم ، هوای سرد و گرم ، کانال هوا ، سیمهای برقی ، تلفن و صوتی ، آنتنهای تلویزیونی و ماهواره ای و …. را عبور داد.

طی سالیان متمادی عدم توجه به کف سازی حوادث زیادی به بار آورده که بیشتر آن ها شامل زیان های جانی می باشد. همچنین زیان مالی ناشی از این حوادث برای جامعه جبران ناپذیر است.کف سازی مناسب و نظافت منظم وصحیح می تواند تعداد حوادث در مورد لغزش و… را کاهش دهد.با این وجود مهمترین اقدام در این کار طراحی صحیح و ارائه مناسب ترین کف با توجه به نیاز است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری