گزارش شرکت در The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference(سپیده معتمد پویا-ارشد مدیریت پروژه)

The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference
توسط THE INTERNATIONAL STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION SOCIETY (ISEC society )در تاریخ 4 الی 9 خرداد ماه با حضور دانشجویان و اساتید مطرح دانشگاه از سراسر دنیا با موضوعاتی همچون؛ Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction , Architectural management ,Building information modeling ,Building pathology ,Creative and optimal design ,Green design ,Performance based design ,Structural morphology and form finding architecture در شهر استانبول در کشور ترکیه برگزار شد.اینجانب سپیده معتمد پویا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و عضو تیم تحقیقاتی دکتر اثنی عشری با مقاله Organization Project Management Maturity from the Iranian construction practitioners point of view در این کنفرانس شرکت کرده و به ارائه شفاهی پرداختم که میتوانید اصل مقاله را با کلیک در اینجا دریافت کنید.


امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری