در این صفحه اطلاعات مربوط به نمایشگاه ها، کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در زمینه های مختلف مدیریت ساخت و مدیریت پروژه به تناوب قرار خواهد گرفت.

بهترین کنفرانسهای مدیریت ساخت و پروژه

IPMA Conference
COBRA Conference
ARCOM Logo
ISEC Website
کنفرانسهای ملی مدیریت سساخت و پروژه

لیست کنفرانس های بین المللی

  • لازم به ذکر است که تاریخهای جدول زیر زمان برگزاری همایش می باشد. برای آکاهی از مهلت ارسال مقاله یا ضرب العجل ثبت نام با کلیک روی نام کنفرانس به وبسایت همایش مورد نظر مراجعه کنید.
۰۲/۰۱/۱۳۹۶

Al Azhar’s 14th International Conference on: Engineering, Architecture and Technology

Al Azhar’s 14th International Conference on: Engineering, Architecture and Technology,Grand Royal Motel, Cairo Governorate, Egypt Cairo, Egypt , 14-16 December 2017
۳۰/۱۲/۱۳۹۵

BIM for Geospatial Professionals (NOR)

BIM for Geospatial Professionals (NOR),City of Norwich Norwich, United Kingdom , 28 March 2018
۲۵/۱۲/۱۳۹۵

CRC 2018

Construction Research Congress (CRC 2018),New Orleans ,Louisiana,united states, 2-5 April 2018
۲۴/۱۲/۱۳۹۵

BIM Tech Users Group – Kick-Off Meet-Up

BIM Tech Users Group - Kick-Off Meet-Up,Harley Haddow, 124-125 Princes Street Edinburgh, United Kingdom , 30-31 March 2017 
۲۱/۱۲/۱۳۹۵

Year in Infrastructure 2017 Conference

Year in Infrastructure 2017 Conference,Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, 10 Bayfront AvenueSingapore, Singapore , 10-12 October 2017 
۱۹/۱۲/۱۳۹۵

buildingSMART International Summit

buildingSMART International Summit,Bon Pastor 5 Barcelona, Spain , 3 April 2017 
۱۹/۱۲/۱۳۹۵

BIM World Implementation Strategies

BIM World Implementation Strategies,Hotel W Barcelona, Plaça Rosa dels Vents, 1 Barcelona, Spain , 7 April 2017 
۱۷/۱۲/۱۳۹۵

The BIM Conference 2017

The BIM Conference 2017,Habtoor Grand Resort Dubai, United Arab Emirates , 23-24 May 2017 
۱۲/۱۲/۱۳۹۵

European BIM Summit

European BIM Summit 2017,Barcelona, Spain, 25-26 May 2017 
۰۵/۱۲/۱۳۹۵

BILT Asia 2017

BILT Asia 2017 ,Marina Bay Sands, SINGAPORE, 30 March - 1 April 2017 
۲۹/۱۱/۱۳۹۵

IPGRC

Thirteenth International Postgraduate Research Conference, Manchester, UK, 14th & 15th Sep 2017 
۲۸/۱۱/۱۳۹۵

IFMA’s World Workplace 2017

IFMA's World Workplace Conference & Expo 2017, Houston, Texas, United State,October 18-20,2017 
۲۲/۱۱/۱۳۹۵

Digital Design in Architecture Conference: Building the future

Digital Design in Architecture Conference: Building the future, Salford, United Kingdom ,June 27,2017 
۲۲/۱۱/۱۳۹۵

BIM Conference 2017: Unlocking the potential of BIM

BIM Conference 2017: Unlocking the potential of BIM, Salford, United Kingdom ,July 11,2017 
۲۰/۱۱/۱۳۹۵

IFMA facility fusion 2017

IFMA facility fusion 2017, Las Vegas, United States ,April 4-6,2017 
۱۹/۱۱/۱۳۹۵

BIM Prospects 2017

BIM Prospects 2017, London, United Kingdom ,April 20-21,2017 
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

SFPE Middle East Conference

SFPE Middle East Conference, Dubai, United Arab Emirates ,March 19-23, 2017 
۱۱/۱۱/۱۳۹۵

RICS Building Surveying Conference 2017

RICS Building Surveying Conference 2017, London, United Kingdom ,April 27, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

ISEC 09

ISEC - 09 , Valencia, Spain ,July 24-29, 2017 
۰۹/۱۱/۱۳۹۵

IPMA 2017

IPMA 2017 Conference, Pittsburgh , Pennsylvania ,June 11-14, 2017 

دانش

دانش

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

پژوهش

پژوهش

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی