دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های چین

دانشگاه های چین

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های آلمان

دانشگاه های آلمان

دانشگاه های اسپانیا

دانشگاه های اسپانیا

آخرین کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و پروژه

۰۵/۱۲/۱۳۹۵

BILT Asia 2017

BILT Asia 2017 ,Marina Bay Sands, SINGAPORE, 30 March - 1 April 2017 
۲۹/۱۱/۱۳۹۵

IPGRC

Thirteenth International Postgraduate Research Conference, Manchester, UK, 14th & 15th Sep 2017 
۲۸/۱۱/۱۳۹۵

IFMA’s World Workplace 2017

IFMA's World Workplace Conference & Expo 2017, Houston, Texas, United State,October 18-20,2017 

انجمن های علمی

انجمن های علمی

ژورنال های معتبر

ژورنال های معتبر

همایش های معتبر

همایش های معتبر

دانش

دانش