فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

فعالیت های اجتماعی و تخصصی

ویدئو های دوره پرینس 2

ویدئو های دوره پرینس 2

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی

بازدیدهای علمی دانشجویی

بازدیدهای علمی دانشجویی

پروژه ایران خانه پدری

پروژه ایران خانه پدری

آخرین اخبار

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

روز هوای پاک

به طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و تامین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف […]
۲۲/۱۰/۱۳۹۵

روز جهانی آب

۲۲ مارس برابر با ۲ فروردین، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آب نام‌گذاری شده استدر سال ۱۹۹۲ و در بیست و یکمین […]
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

روز جهانی تالاب ها

روز جهانی تالاب ها  هرساله و از تاریخ تصویب کنوانسیون تالاب ها در شهر رامسر در سال ۱۹۷۱، برگزار می شود
۲۱/۱۰/۱۳۹۵

روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها

۱۴ مارچ (۲۴ یا ۲۳ اسفند) از سوی سازمان‌های مدافع طبیعت و مردم بومی، به عنوان "روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها در برابر سدسازی" نامیده شده […]
۲۰/۱۰/۱۳۹۵

سخنرانی با موضوع:تخریب محیط زیست، عامل خشونت در جوامع بشری

جمعیت دوستدار محیط زیست گرمسار برگزار میکند:سخنرانی دکتر محمد باقر بهاردار با موضوع:تخریب محیط زیست، عامل خشونت در جوامع بشری 

سایر بخش های مرتبط

دانش

دانش

انجمن های علمی

انجمن های علمی

همایش های معتبر

همایش های معتبر