بایگانی‌ها مصالح نوین | مدیریت ساخت

۲۸/۰۷/۱۳۹۳

غرفه آجرهای ارگانیک در نیویورک (اعظم کریمی محدآبادی-ارشد مدیریت پروژه)

معماران آمریکایی تولید آجرهایی از جنس مواد طبیعی و ارگانیک را آغاز کرده اند که در مراحل ساخت هیچگونه مواد شیمیایی و یا صنعتی استفاده نمی […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۳

استفاده از ترکیبات سیلیکونی در مصالح ساختمانی (فائزه روحانی-ارشد مدیریت پروژه)

رطوبت همواره مهمترین عامل آسیب رسانی به ساختمانهای قدیمی و نوساز بوده است، چرا که آب بستر مناسبی برای انتقال میکرو ارگانیسم ها به قلب بنا […]