بایگانی‌ها معماری | مدیریت ساخت

۰۴/۰۸/۱۳۹۳

معماری مسجد وکیل شیراز (مرضیه زارع- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

 مسجد نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است وقدمتی به اندازه خود اسلام دارد.مسجد وکیل شیرازبنایی است بر پا شده بر محوری نامرئی. محوری که طراحی اصلی […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۳

کالبد شکافی طراحی (وحید دهمرده-ارشد مدیریت پروژه)

 با وجود محبوبیت سازه‌های معماری در سراسر جهان اما عده‌ای از شهرنشینان معاصراین سازه‌های معماری را، مخرب معماری و متضاد با آن می‌دانند و آنها را […]