وزارت علوم تحقیقات و فناوری، لیست مجلات مصوب و مورد تایید آن وزارت خانه را اعلام نمود،لازم به ذکر است که این اقدام باتوجه به افزایش مجلات غیر معتبر و فریب محققین و دانشجویان توسط سودجویان صورت پذیرفته و به آنها کمک میکند تا یافته های خود را در مجلات معتبر داخلی منتشر نموده و از امتیازات آن استفاده کنند.

وبسایت مدیریت ساخت از کلیه پژوهشگران محترم تقاضا دارد که نتایج ارزشمند مطالعات خود را تنها در ژورنالهای معتبر ذکر شده به چاپ برسانند.

دریافت پی دی اف کل ژورنال ها


ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته عمران

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته عمران

ژورنال های معتبر وزارت علوم در رشته فناوری اطلاعات

ژورنال های معتبر وزارت علوم در رشته فناوری اطلاعات

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته صنایع

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته صنایع

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته مدیریت

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته مدیریت

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته مالی

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته مالی

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته اقتصاد

ژورنال های معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته اقتصاد

ژورنال های معتبر وزارت علوم در رشته علوم انسانی

ژورنال های معتبر وزارت علوم  در رشته علوم انسانی