پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ضرورت ساماندهی درس آموخته ها، در پروژه های صنایع دریایی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای رقابتی امروز، همراهی با توسعه عظیم جهانی فرصتی برای زنده ماندن و بقا ایجاد می کند. همگامی با دانش روز یکی از راه کارهای […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه به شیوه های نوین «استفاده از محیط مرورگرها (Web-based) در مدیریت پروژه»(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روند رو به رشد مدیریت پروژه از دهه ۱۹۵۰ تکنون و جایگاه فن آوری اطلاعات در این روند، بکارگیری شیوه های نوین مدیریتی را جهت استفاده […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این مقاله سعی شده است، اولین تجربه مدیریت بومی یک پروژه فضایی در کنار برنامه مادر فضایی کشور تشریح و تجربیات مفید آن بیان گردد. […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کاربرد نرم افزار «SatraPM» در سازمان های دولتی پروژه محور (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با رشد روزافزون خدمات اینترنتی و استفاده از این ابزار به عنوان جزیی اساسی در زندگی روزمره، دسترسی سریع به اطلاعات و نیز کم هزینه و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کابرد روش منطق شهودی در مساله انتخاب پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت پروژه)

انتخاب بهترین پروژه یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده برای تصمیم گیرندگان و مدیران است. این مساله نیازمند در نظرگیری همزمان تعداد بسیاری از معیارها، برای اندازه […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینه تیم های پروژه – محور مجازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

رویکردهای مجازی به عنوان پدیده های متداول چندین سال اخیر، در انجام فعالیت های شخصی، گروهی و سازمانی، با توجه به پیشرفت های اخیر تکنولوژیکی، در […]