اخبار

اخبار
اخبار صنعت ساخت لیدوما

تالار گفتگو

تالار گفتگو
تالار گفتگوی تخصصی مدیریت ساخت

فروشگاه

فروشگاه
فروشگاه کتب و محتوای تخصصی مدیریت ساخت

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

پژوهش

پژوهش
امور پژوهشی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان

دانشجویان
اطلاعات دروس، جلسات درسی، تکالیف، ارزشیابی و منابع

دانش

دانش
مطالب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ژورنال ها

ژورنال ها
اطلاعات بیش از 100 نشریه تخصصی مدیریت پروژه و ساخت

عکس و فیلم

عکس و فیلم
عکس ها و فیلمهای شخصی و آموزشی

همایش ها

همایش ها
اطلاعات زمانی و مکانی کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه و ساخت

تور آموزشی

تور آموزشی
برگزاری دوره ها و توری های آموزشی

انجمن های علمی

انجمن های علمی
معرفی انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر
دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

فعالیت های علمی و تحقیقاتی
برگزاری و اخبار فعالیت های علمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی

فعالیت های محیط زیستی ومردمی
برگزاری و اخبار فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی
برگزاری و اخبار رقابت های دانشجویی

رشته ها


1. اصول مدیریت ساخت
2. مهندسی سیستم ها
3. روشهای اجرای ساختمان
4. طراحی معماری

1. استانداردهای مدیریت پروژه

2. برنامه ریزی و کنترل پروژه

3. مدیریت کارگاه و منابع انسانی

4. اصول و مقررات پیمان

1. روشهای مدیریت و کنترل پروژه

2. اصول و مقررات پیمان

3. مدیریت پروژه

4. مدیریت استراتژیک

5. سمینار

1.نظریه های مدیریت پروژه

2. روشهای مدیریت پروژه 1

3.  اصول و مقررات پیمان

4. روشهای مدیریت پروژه 2

5. مدیریت تدارکات

6. برنامه ریزی طرح ها

7. سمینار

1. اصول مدیریت پروژه


0

کل دانشجویان تا امروز


تعداد کل دانشجویان از سال 1391 تا امروز
0

دانشجویان نیمسال جاری


تعداد دانشجویان در این نیمسالل
0

میانگین نمرات نیمسال قبل


میانگین نمرات کلیه دروس در نیمسال قبل
0

تعداد دانشگاه ها


تعداد دانشگاه ها

وبلاگ

مطالب گردآوری شده توسط دانشجویان
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

فرآیند مدیریت سرمایه انسانی در سامانه اطلاعات مکانی (GIS) مطالعه موردی ایستگاه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز دﻧﯿﺎ  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی و شناسایی فرایندهای اصلی زنجیره تامین در بخش ساختمان بانک ملت و ارائه الگوی عملیاتی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی شکاف در قرارداد روانی و تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین کارکنان سازمانها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای شکاف در قرارداد روانی و تعهد با وجود نقش اعتماد بر کارکنان در سازمان […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

برنامه ریزی مدیریت و سازمان دهی برنامه کشوری برای مقاوم سازی ساختمان های موجود(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ایران کشوری است که در منطقه لرزه خیز قرار گرفته و سابقه زلزله های مخرب تاریخی در آن بسیار است. […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) و بهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی کلی ویژگی های پروژه های EPC و مشخصات منحصر به فرد […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

موضوع این پژوهش عبارت است: بررسی و اولویت بندی زیرساختهای لازم جهت اشتراک دانش در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: شرکت […]

تازه های اینستاگرام سایت

Load More
Something is wrong.
Instagram token error.