گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری یک تیم پژوهشی مستقل است که روی زمینه های مختلف مدیریت ساخت و مدیریت پروژه مطالعه می نماید. هدف بلند مدت این گروه گسترش مرزهای دانش مدیریت پروژه با انجام فعالیتهای پژوهشی روی بازار ساخت ایران می باشد. این گروه اگرچه علاقه مند به فعالیت روی کلیه زمینه های مدیریت پروژه و ساخت می باشد، اما تمرکز اصلی روی موضوعاتی نظیر مدیریت لجستیک، BIM، روشهای نوین ساخت و مدیریت زمان در پروژه ها می باشد. این گروه قصد دارد با یاری گرفتن از پژوهشگران جوان و با استفاده از روش ها، استراتژی ها  و ابزارهای درست تحقیقاتی نمایی حقیقی از مختصات مدیریت پروژه در ایران را به تصویر کشد. در این راستا با توجه به این مهم که ماهیت تحقیقات در رشته های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت به نظر خبرگان و صاحبنظران فعال در صنعت ساخت بستگی دارد، همکارانی از بخش صنعت به انجام امور پژوهشی گروه یاری خواهند رساند. این گروه آمادگی دارد که با دستگاه های اجرایی، سازمانها و موسسات آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف تحقیقاتی همکاری و مشارکت داشته باشد.  جهت ارائه درخواست عضویت در گروه، پیشنهاد طرح تحقیقاتی و یا همکاری با گروه روی آیکون های زیر کلیک کنید.  

لیست اعضای گروه ما

احسان اثنی عشری

مدیر گروه

09213725617


دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان - استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی- مدیر گروه کارشناسی ارشد کلیه گرایشهای مهندسی عمران

احمدرضا حسینی

مدیر پژوهش


کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه خواجه نصیر طوسی - کارشناس مهندسی عمران - عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءآلدوله سمنانی گرمسار - مدیر گروه کارشناسی کلیه گرایشات مهندسی عمران

سید سروش حسینی شاهمراد محله

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار - کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه روشهای نوین ساخت بخصوص سیستم قالب تونلی

امیرفاتحی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه ارائه مدل تصمیم گیری جهت تأمین مالی پروژه های نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران

حسین فخیمی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه بررسی دلایل تولید پرت غیرمستقیم در پروژه های ساخت

امیرحسین ستوده بیدختی

نویسنده وبلاگ و پژوهشگر

09301881996


نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان ها،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی عمران،

وبلاگ تحقیقات


رضا زندی دولابی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی تکنولوژی عمران - تحقیق در زمینه شناسایی فاکتورهای کامیابی پروژه های ساخت

شیرین ترابی آریان

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی تکنولوژی عمران - تحقیق در زمینه نقش زنان درصنعت ساخت

صالح معینی پور

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه بکار بستن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درصنعت ساخت

فاطمه شمسیان فرد

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس فیزیک - تحقیق در زمینه زنجیره عرضه در پروژه های ساخت

منیر سادات هاشمی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه دلایل گذر از بودجه در پروژه های ساختمانی ایران

سید مهدی موسوی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار- کارشناس مهندسی عمران - تحقیق در زمینه تأخیرات در صنعت ساخت

اعظم کریمی محمد آبادی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی ، نقش زنان در صنعت ساخت،

وبلاگ تحقیقات

ملیکا رحمتی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت وپروژه ،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

آزاده اسدی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

بهاره دهکردنژادیان


دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مدیریت ساخت و پروژه،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

وحید دهمرده کمک

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی ،استراتژی های مدیریت دانش در شرکتهای ساختمانی

سید رضا غفوری ارمکی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت و پروژه،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی ،مدیریت منابع انسانی

مهناز حمزه لویی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت،موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

سپیده معتمد پویا

پژوهشگر


دانشجوی كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه علاالدوله سمناني گرمسار -كارشناسي مهندسي معماري دانشگاه ازاد تهران غرب موضوعات:شناسايي عوامل موثر بر مدل بلوغ سازماني در پروژه هاي ساخت ايران و شناسايي ريسك هاي پروژه راهسازي به منظور پياده سازي توسعه پايدار

دلارام زندی

پژوهشگر


دانشجوي ارشد عمران-مهندسي مديريت ساخت دانشگاه علاالدوله سمناني كارشناس مهندسي عمران-عمران تحقيق در زمينه خودكار سازي مديريت شهري با استفاده از فتوگرامتري

امیربهنیا

پژوهشگر


دانشجوي ارشد عمران-مهندسي مديريت ساخت دانشگاه علاالدوله سمناني كارشناس مهندسي عمران-عمران تحقيق در زمينه ارزيابي و انتخاب پيمانكار

محمد مریدی

پژوهشگر


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

مستوره شادکام

پژوهشگر


کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی کارشناسی عمران_عمران از دانشگاه سراسری سمنان موضوع پژوهش:بررسی آموزش روش اجرا بر حسب نشریه55مقررات ملی ساختمان به دو صورت سنتی و با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمانBIM

ليلا قنبري ها

پژوهشگر


دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه و ساخت در دانشگاه آزاد واحد يادگار امام - كارشناس معماري موضوع تحقيق : توسعه ي مدل مفهومي مديريت تغييرات در پروژه هاي ساخت با استفاده از متدولوژي PRINCE2

شكوفه خاكباز

پژوهشگر


دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران-مهندسي مديريت و ساخت تحقيق در زمينه عوامل موفقيت پروژه هاي راهسازي

آخرین اخبار مربوط به گروه پژوهشی دکتر احسان اثنی عشری

۲۶/۰۳/۱۳۹۶

نسل جدید بتن با قابلیت خود ترمیم‌گری به بازار می آید (محمد قرمزی نژاد-مهندس عمران-مهندسی وارشد مدیریت ساخت-موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی)

بیش از هفت درصد انتشار CO2‌ در جهان از سیمان به عنوان جزء اصلی سازنده بتن ناشی می شود و باید مواد جدیدی تولید شوند که […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

کارگاه آموزشی پروپزال نویسی

کارگاه آموزشی پروپزال نویسی،توسط کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه،در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی برگزار می گردد. دریافت مطالب ارائه شده در کارگاه مطالب مشابه: […]
۰۶/۰۲/۱۳۹۶

۱۰ دلیل برای ترک شغل در سال جدید(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

رئیس من در مقابل همکارانم بر سرم فریاد کشید. البته من مرتکب اشتباهی شده بودم؛ محصولی را بدون رفع اشکال، برای مشتری ارسال کرده بودم. من […]

سایر بخش های مرتبط

سخنرانی های کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی های کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر جلسات دفاع دانشجویان

تصاویر جلسات دفاع دانشجویان

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر