بایگانی‌ها آب و فاضلاب شهری | مدیریت ساخت

۱۴/۰۷/۱۳۹۶

بررسی کیفیت فاضلاب خروجی صنایع بزرگ فلزی در اهواز

مقاله بررسی کیفیت فاضلاب خروجی صنایع بزرگ فلزی در اهواز هوشنگ پرهام – دانشگاه علوم پزشکی اهواز نعمت اله جغفرزاده – دانشگاه علوم پزشکی اهواز امیر […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

چالشهای مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری: نمونه موردی رومانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد  (از آب های بین […]