بایگانی‌ها آجرهای سفالی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۷/۱۳۹۵

آجرهای سفالی خنک کننده Bloque Termodisipador (ریحانه برش نورد-ارشد مدیریت پروژه و ساخت-آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

با توجه به اهمیت روزافزون معماری پایدار استفاده از مصالح بوم آورد همراه با کاهش مصرف انرژی امری اجتناب نا پذیر در صنعت ساخت محسوب می […]