بایگانی‌ها آجرهای سفالی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۷/۱۳۹۵

آجرهای سفالی خنک کننده Bloque Termodisipador (ریحانه برش نورد-ارشد مدیریت پروژه و ساخت-آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

با توجه به اهمیت روزافزون معماری پایدار استفاده از مصالح بوم آورد همراه با کاهش مصرف انرژی امری اجتناب نا […]