بایگانی‌ها آزمایش | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۵

آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت ، مقاومت فشاری و تغییر شکل نسبی(امیرحسین جواهربخش – عمران مقطع کاردانی کارهای عمومی ساختمان)

خلاصه : آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت،مقاومت فشاری و تغییر شکل نسبی روش های مختلفی برای طرح آسفالت وجود دارد […]