بایگانی‌ها آسفالت پلیمری | مدیریت ساخت

۰۷/۱۰/۱۳۹۵

خواص عملکرد جایگزین مخلوط آسفالت پلیمریزه شامل مواد افزودنی مختلف مقاوم در برابر رطوبت (حسین مجذوبی_مهندسی عمران_عمران_موسسه علاالدوله)

بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی آمیزه های پلیمری مختلف به دست آمده از آسفالت و بوته و نمونه محتویات چسب بهینه سازی مخلوط های مختلف پلیمریزه که […]
۰۷/۱۰/۱۳۹۵

آسفالتهای پلیمری (آرش نقوی)

چکیده در این مقاله سعی شده است آشنایی مختصری در مورد آسفالت های پلیمری داده شود. امروزه با گسترش علم مهندسی پلیمر و کاربردهای وسیع آن […]
۲۵/۱۰/۱۳۹۴

آسفالت پلیمری (مهران عامری-مهندسی عمران-عمران)

در این مقاله سعی شده است آشنایی مختصری در مورد آسفالت های پلیمری داده شود.امروزه با گسترش علم مهندسی پلیمر و کاربرد های وسیع آن در […]