بایگانی‌ها آسمان خراش عجیب با پوسته مو | مدیریت ساخت

۰۵/۰۲/۱۳۹۴

آسمان خراش عجیب با پوسته مو(سوگند حسنی-مهندسی معماری-مدیریت پروژه)

شاید شنیدن پوشش مو مانند بر سطح ساختمان به دلیل غیرعادی بودن آن برایتان خوشایند نباشد،اما شرکت سوئدی Belatchew Lab Architecture آسمان خراشی پوشیده از مو […]