بایگانی‌ها آلیاژهای حافظه دار | مدیریت ساخت

۱۷/۰۳/۱۳۹۵

استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در میراگرها(مهدیه حسنی راد-مهندسی عمران-عمران)

آلیاژهای حافظه دار شکلی به عنوان موادی با رفتار ویژه و مطلوب برای کنترل غیرفعال سازه ها در برابر زلزله […]