بایگانی‌ها آکادمی علوم کالیفورنیا از رنزو پیانو | مدیریت ساخت

۰۵/۰۲/۱۳۹۴

آکادمی علوم کالیفورنیا از رنزو پیانو(مهشید همتی-مهندسی معماری-معماری)

این پروژه توسط معمار ایتالیایی، رنزوپیانو، طراحی شد و در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید. توسعه ی پایدار، یکی از جنبه های کلیدی مطرح شده در […]