بایگانی‌ها آکواریوم | مدیریت ساخت

۱۷/۰۹/۱۳۹۴

آکواریوم(شیما ریسی-مهندسی عمران-نقشه برداری)

این اکواریوم بزرگترین اکواریوم ساخته شده دردنیاست در ساحل شمالی رود چانگ در محوطه باغ وحش پکن قرار دارد.مساحت ان۱۲۰۰۰۰مترمربع […]