بایگانی‌ها ابزارهای اشتراک گذاری دانش | مدیریت ساخت

۰۱/۱۱/۱۳۹۴

شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ابزارهای اشتراک گذاری دانش در عرصه مدیریت پروژه – (بهاره دهکردنژادیان-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

شناسایی و به‌کارگیری صحیح و مناسب دانش، در موفقیت مدیریت دانش امری ضروری است. دانش و ابزارهای اشتراک‌گذاری دانش، اگر به‌خوبی شناسایی و به کار گرفته […]