بایگانی‌ها اتصالات | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۵

اتصال تیر فولادی به ستونهای CFT (پیام زرینه تبریزی-مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

در سالهای اخیر ستونهای قوطی شکل که با بتن پر گردیده اند در صنعت ساختمان و پل سازی رواج زیادی […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

مزایای اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به اتصالات جوشی(شاهین فرشادجو-مهندسی عمران-عمران-علاءالدوله)

کیفیت مناسب اتصالات در سازههای فولادی عامل اصلی یکپارچگی سیستمهای سازهای بوده و تخریب بسیاری ازساختمانهای فولادی طبق گزارش زلزله […]