بایگانی‌ها اخلاقیات کاری | مدیریت ساخت

۱۴/۰۴/۱۳۹۵

اخلاقیات کاری: مجموعه‌ای از تصمیمات کوچک(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

بیش از بیست سال است که من به‌صورت حرفه‌ای کار می‌کنم و طی این مدت بیش از هر چیزی به مسائل اخلاقی کار توجه ویژه داشته‌ام. […]