بایگانی‌ها ادعا | مدیریت ساخت

۱۷/۱۰/۱۳۹۳

مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (بهاره دهکردنژادیان – مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت)

خلاصه: یکی از مشخصه های توسعه هر کشور طرحهای عمرانی آن کشور می باشد. پروژه های عمرانی پیچیده، بی همتا و منحصر به فرد هستند. واقعیت […]