بایگانی‌ها ارتباطات مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه به شیوه های نوین «استفاده از محیط مرورگرها (Web-based) در مدیریت پروژه»(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روند رو به رشد مدیریت پروژه از دهه ۱۹۵۰ تکنون و جایگاه فن آوری اطلاعات در این روند، بکارگیری شیوه های نوین مدیریتی را جهت استفاده […]
۱۱/۰۵/۱۳۹۴

شیوه های نوین ارتباطات موثر در صنایع پروژه محور

بر خلاف کارخانه که افراد با کارایی‌های مختلف، در کنار هم، روز های روز در قالب فعالیت‌های روتین کار می‌کنن تا هزاران محصول مشابه هم تولید […]