بایگانی‌ها ارتباطات مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه به شیوه های نوین «استفاده از محیط مرورگرها (Web-based) در مدیریت پروژه»(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روند رو به رشد مدیریت پروژه از دهه ۱۹۵۰ تکنون و جایگاه فن آوری اطلاعات در این روند، بکارگیری شیوه […]
۱۱/۰۵/۱۳۹۴

شیوه های نوین ارتباطات موثر در صنایع پروژه محور

بر خلاف کارخانه که افراد با کارایی‌های مختلف، در کنار هم، روز های روز در قالب فعالیت‌های روتین کار می‌کنن […]