بایگانی‌ها استاديوم | مدیریت ساخت

۲۴/۰۸/۱۳۹۴

طرح زاها حدید ” استادیوم ملی ژاپن” ( امیرحسین سمیعی راد-کارشناسی عمران-عمران)

این ورزشگاه جدید با ۸۰،۰۰۰ صندلی، جایگزین استادیوم ملی کاسومیگاوکا در توکیو خواهد شد و محل اصلی برگزاری  المپیک سال ۲۰۲۰  است.این ورزشگاه برای میزبانی جام […]