بایگانی‌ها استادیوم‌های جام جهانی | مدیریت ساخت

۰۸/۰۹/۱۳۹۵

ساخت استادیوم ورزشی جام جهانی (سیدمحمدامین موسویان-کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان )

کمتر از ۳ سال دیگر، جام جهانی فوتبال به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. تقریباً سه سالی هست که مسئولین روس، […]
۱۴/۰۸/۱۳۹۵

استادیوم‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه (سید محمد امین موسویان-عمران_کارهای عمومی ساختمان)

استادیوم‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیهکمتر از ۳ سال دیگر، جام جهانی فوتبال به میزبانی روسیه برگزار می‌شود. تقریباً سه […]