بایگانی‌ها استخدام | مدیریت ساخت

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

استخدام و جذب نیرو (شهاب بارانی – عمران – ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند)

استخدام و جذب نیرو فرایند نیرویابی کشف و جذب متقاضیان توانا برای اشتغال درسازمان است . همچنین عبارتست از پویشی بر جذب افراد مورد نظر و […]