بایگانی‌ها استرس شغلی | مدیریت ساخت

۲۳/۰۳/۱۳۹۴

اهمیت شناسایی استرس شغلی (سپیده معتمد پویا- مدیریت پروژه و ساخت- معماری)

یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محیط کار است. درزندگی تمامی افرادی که در یکی از مشاغل موجود در جامعه […]