بایگانی‌ها استفاده مجدد از فضاهای فرهنگی ، تاریخی | مدیریت ساخت

۲۰/۱۱/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای فرهنگی ، تاریخی

مطالب مشابه: کارگاه آموزشی بین‌المللی استفاده از فناوری نوین در بناهای تاریخی کارگاه آموزشی مروری بر استاندارد های مدیریت پروژه […]