بایگانی‌ها اسمان خراش | مدیریت ساخت

۰۶/۰۹/۱۳۹۴

اسمان خراش های چینی چطور ظرف چند هفته وچند روز ساخته می شوند؟ (محمد محمدنژاد-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

چینی ها سلطان ساختمان سازی سریع اند و پیش از این نیز رکوردهای خارق العاده ای را در ساخت برج های چند ده طبقه تنها در […]