بایگانی‌ها اسپلیت | مدیریت ساخت

۲۳/۰۳/۱۳۹۵

داکت اسپیلت (رضا یاوری-مهندسی عمران-عمران)

داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) یکی از رایجترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان است، این سیستم همانند اسپلیت دیواری از یک واحد داخلی (هواساز) و […]