بایگانی‌ها اسکلت فلزی | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۴

بررسی اسکلت فلزی با اتصالات پیچ و مهره ( امیر سالار رضایی کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت )

امروزه استفاده از سازه های پیچ ومهره ای در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری که این سازه ها در گذشته فقط شامل سوله […]