بایگانی‌ها اشتباهات مهندسی | مدیریت ساخت

۲۳/۰۱/۱۳۹۴

تصاویر بدترین اشتباهات مهندسی- سید مهدی موسوی احمدآبادی-کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت

 در لینک زیر میتوانید اشتباهات مهندسی در ساخت ابنیه های مختلف که اکثرا توسط پیمانکاران صورت گرفته است مشاهده بفرمایید.   لینک مطالب مشابه: آپارتمان مخفی […]