بایگانی‌ها انجمن بین المللی مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association) (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت […]