بایگانی‌ها انجمن سیستم‎‎های فازی ایران | مدیریت ساخت

۲۶/۰۸/۱۳۹۶

انجمن سیستم‎‎های فازی ایران

تاریخچه تأسیس انجمن سیستم‎‎های فازی ایران  پس از معرفی نظریه ‎ فازی توسط پرفسور لطفی ‎ زاده استاد ایرانی تبار […]