بایگانی‌ها انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران | مدیریت ساخت

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در […]