بایگانی‌ها انجمن مديريت فناوري ايران | مدیریت ساخت

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مدیریت فناوری ایران (امیرحسین ستوده بیدختی، ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]