حضور دانشجویان در گروه جوانان انجمن مدیریت پروژه ایران

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

حضور دانشجویان در گروه جوانان انجمن مدیریت پروژه ایران

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مدیریت پروژه ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد […]