بایگانی‌ها انجمن | مدیریت ساخت

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

انجمن سرامیک ایران

انجمن سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در […]
۱۱/۰۳/۱۳۹۶

انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران

در سال ۱۳۴۹، هشت شرکت بزرگ تولید کننده رنگ کشور گرد هم جمع شدند تا با تشکیل یک مجمع صنفی […]
۱۱/۰۳/۱۳۹۶

انجمن آهن و فولاد ایران

با عنایت به توسعه روزافزون صنعت فولاد ایران و اهمیت آن در اقتصاد کشور، توجه به تشکیل انجمن علمی که […]
۰۹/۱۰/۱۳۹۵

انجمن مهندسین عمران ایران (امیرحسین ستوده بیدختی، ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن های علمی

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مهندسین نقشه بردار ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) انجمن مهندسین […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن سازه ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن بتن ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مدیریت پروژه ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مهندسی زلزله ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مدیریت منابع انسانى ایران (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن مدیریت فناوری ایران (امیرحسین ستوده بیدختی، ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی […]
۲۳/۰۹/۱۳۹۵

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association) (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) انجمن مدل سازی […]
۲۳/۱۰/۱۳۹۳

انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

 انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران به نام اختصاری (IBIMA) در سال ۱۳۹۱ در ایران برای ایجاد بسترهای لازم در […]