بایگانی‌ها اولویت بندی بیمارستان | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در زمان تهدیدات(سید محمد حسین دیده خورشید-مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند)

خلاصه: با توجه به بحران های اخیر در کشورهای جهان و به ویژه منطقه یکی از مهم ترین مسایل در […]