بایگانی‌ها اولین رقابت دانشجویی طراحی و ساخت موتورهای توربینی | مدیریت ساخت

۱۱/۱۱/۱۳۹۵

اولین رقابت دانشجویی طراحی و ساخت موتورهای توربینی

اولین رقابت دانشجویی طراحی و ساخت موتورهای توربینی اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت موتور توربینی به همت دانشگاه صنعتی […]