بایگانی‌ها اولین مسابقات دانشجویی GEOCOM | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۶

اولین مسابقات دانشجویی GEOCOM2017

در راستای اهداف در نظر گرفته شده در دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران مبنی بر ایجاد انگیزه تلاش و تعامل […]