بایگانی‌ها ایزولاسیون | مدیریت ساخت

۰۵/۱۱/۱۳۹۴

ایزولاسیون (ضد آب سازی ) زایکوسیل (رضا بختیاری – مهندسی عمران – ساختمان )

یک ساختمان محافظت نشده وقتی در برابر بورانی با سرعت ۳۲ کیلومتر درساعت قرار گیرد می تواند طی مدت ۶ ساعت بیش از ۱۰ لیتر آب […]