بایگانی‌ها ایزو ۱۰۰۰۶:۲۰۰۳ | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۶

معرفی ایزو ۱۰۰۰۶:۲۰۰۳ (مرتضی کربلایی رضایی -دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ساخت_موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار)

ایزو ۱۰۰۰۶:۲۰۰۳ مربوط به مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد که توسطسازمان بین‌المللی استانداردسازی گسترش داده شده است . این استاندارد […]