بایگانی‌ها ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران | مدیریت ساخت

۱۹/۱۰/۱۳۹۵

تاریخچه ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث در صنعت ساخت و ساز از دیرباز به طور چشم گیری مورد توجه محققین […]