بایگانی‌ها ایمنی | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

ساختمان‌های بلندمرتبه تهران فاقد شرایط استاندارد امداد و نجات هستند

 بلند مرتبه سازی نتایج چکاپ اولیه ساختمان‌های بلند مرتبه، ۴ پیام اضطراری به مدیریت شهری پایتخت مخابره کرد. کل برج‌های […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

تاریخچه ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث در صنعت ساخت و ساز از دیرباز به طور چشم گیری مورد توجه محققین […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۳

سنجش جو ایمنی در محل کار: ساخت،روایی وپایایی پرسشنامه (ملیکا رحمتی – مهندسی عمران – کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت )

با توجه به اینکه کارگاه های ساختمانی از خطرناک ترین مکان ها در میان دیگر اماکن صنعت و کار محسوب […]