بایگانی‌ها بار حرارتي | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۳

سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها(اسماء زارع پور-مهندسی عمران-مدیریت وساخت)

خلاصه مطلب:از میان کاربردهای حرارتی انرژی خورشیدی، سیستم های ترکیبی خورشیدی به لحاظ فن آوری و اقتصادی در مقایسه با […]