بایگانی‌ها بازار مسکن | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۶

رونق بازار مسکن در ۶ماهه اول امسال روی نمی دهد

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان گفت: وجود ۲.۵ میلیون خانه‌ خالی از سکنه بخاطر رشد تولید نیست بلکه حاکی از پایین بودن قدرت خرید متقاضیان است.به […]