بایگانی‌ها بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از امکانات مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۶

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از امکانات مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

وزیر محترم راه و شهرسازی در هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۶ از امکانات مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی بازدید فرمودند. مطالب […]