بایگانی‌ها بام سبز | مدیریت ساخت

۱۴/۰۳/۱۳۹۶

بام سبز(مینا طاهری-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت الکترونیکی)

بام سبز، بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند، پوشانده شده است. […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

سازه های سبز (شقایق طاهری-مهندسی عمران-عمران)

دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است […]
۱۲/۰۴/۱۳۹۵

بام سبز(محراب صباغی-مهندسی تکنولوژی عمران عمران)

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانیده می‌شود. سبز پوش کردن بام […]
۰۱/۰۴/۱۳۹۵

بام سبز(بابک هاشم زاده-مهندسی عمران-عمران)

بام های سبزمدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل میشوند نسبتا پدیده ای نو میباشند.این نوع بامها دردهه ۱۹۶۰در آلمان توسعه وبه بسیاری ازکشورهای […]
۲۶/۰۱/۱۳۹۴

بام سبز ( نیلوفر علایی – مهندسی معماری – معماری )

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانیده می شود. لفظ بام سبز […]